Antalya3T - Antalya'nın Tarım, Turizm ve Ticaret Portalı

  • 19°C
  • 32,24 %0.00
  • 35,01 %0.12
  • 2.425,21 %0.28
  • 10.677 %0.00
  • 68.855 %-0.03
  • 3.939 %5.14