Antalya3T - Antalya'nın Tarım, Turizm ve Ticaret Portalı

  • 29°C
  • 33,04 %0.65
  • 36,02 %0.40
  • 2.559,61 %0.40
  • 11.065 %0.37
  • 60.997 %5.62
  • 3.212 %3.35