Antalya3T - Antalya'nın Tarım, Turizm ve Ticaret Portalı

  • 32°C
  • 32,56 %0.09
  • 35,09 %0.41
  • 2.443,45 %0.33
  • 10.471 %0.76
  • 65.500 %0
  • 3.550 %3.85