Eğitim- Sen Öğretim Üyeleri, Konyaaltı içesinde bir anaokulunda yaşanan mobbing iddialarına karşı okul önünde açıklamada bulundu. Okul Müdürü Murat B.'ın mobbing uyguladığı öne sürülen bir grup eğitimciye yönelik yaşanan olayların ardından, Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk ve sendika üyeleri, öğretmenlerin yaşadığı sorunları yerinde görmek amacıyla okulu ziyaret etti ancak bu ziyaretin ardından, sendika temsilcisi Durdu Yıldız ve diğer bazı üyeler hakkında, 'sendika yetkilisi ile izinsiz görüştüğü' gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve şikayet edildiği belirtildi.

Eğitim- Sen Antalya Şubesi üyelerinin yaptığı açıklama şöyle:

"04 Aralık 2023 tarihinde Konyaaltı İlçesi Alper Duru Anaokulu’nda okul müdürü Murat BAŞAL göreve geldiği günden beri onun tarafından mobbinge uğrayan üyelerimizin yaşadığı sorunları görüşmek  için okula gelen Şube Başkanımız Kadir Öztürk ile görüştüğü için işyeri temsilcimiz Durdu YILDIZ ve iki üyemiz hakkında “sendika yetkilisi ile izinsiz görüştüğü” gerekçesiyle tutanak tutulmuş ve şikayet edilmiştir. Bu şikâyet sonucunda yapılan savunmayı ve sendikal hakları görmezden gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve maalesef İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu da bizim itirazımızı reddederek cezayı onaylamıştır.

Neresinden tutulursa tutulsun ortaya bir hukuk garabeti çıkmaktadır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu çiğnenmiştir. Sendika yetkililerinin üyeleri ile görüşmeleri, sendikal faaliyet yürütmeleri engellenemeyeceği gibi cezai yaptırım da uygulanamaz. Kaldı ki burası çalışma koşulları bakımından adeta kölelik koşullarının dayatıldığı, öğretmenlerinin herhangi bir dinlenme/teneffüs hakkının olmadığı, tuvalete bile çok zor koşullarda gittikleri, aralıksız beş saat çalışmak zorunda bırakıldıkları bir okul öncesi eğitim kurumudur. Bizler bu sorunların çözümü için demokratik barışçıl yöntemleri kullanırken okul müdürlerinin uyguladıkları baskı, mobbing ve öğretmenler arasında yarattığı çatışmalar sorunu daha da çözümsüz hale getirmektedir.

Okullarda kendi küçük iktidarlarını kuran; hem eğitim emekçilerinin hem de velilerin üzerinde baskı uygulayan idareciler maalesef korunmakta, üstlerinden aldığı güçle hoyratça davranmakta, okuldaki çalışma barışını ve huzurunu bozmaktadır. Okul müdürünü, çalışanlara ceza verecek gerekçeler üretmeye çalışmaktan bir an önce vazgeçmeye, zamanını okulda eğitimin niteliğini yükseltecek fikir ve çalışmalara harcamaya; yetkilileri de bu hoyratça, yasa tanımaz tavırları durdurmaya ve bu tavırları sergileyen kurum müdürlerine gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyoruz.

Bu okulda sendika şube başkanı ile görüştüğü için üç öğretmene uyarı cezası verilmiştir. Şube Başkanımızın kapıdan girişte bilgi vermesine, iş yeri temsilcimizin de aynı şekilde üye arkadaşlara bilgi vermesine ve bunun 4688 sayılı yasa gereği bir sendikal hak olmasına rağmen bu bir suç sayılmıştır. (Susma sustukça sıra sana gelecek)

Hukukun arkasından dolanarak, yalanlar söylenerek verilen cezalar bizi korkutamaz ama devlet kurumları bu yollara başvurmazlar. Bu yola başvuranlar da o koltuklarda oturamazlar.

Kocagöz belediye meclisinde Kocagöz belediye meclisinde

Maalesef bu ülkede hukuk, hukuksuzluk haline getiriliyor. Bu çalışanların hukuka güvenini, adalete olan inancını yok eden bir tutumdur. Bu tutumun yaratacağı sonuçlardan sadece öğretmenler değil öğrenciler, veliler hatta bu usulsüz uygulamaları yapan idareciler de olumsuz olarak etkilenecektir. Siz ne yaparsanız yapın biz doğru bildiklerimizden şaşmayız, bıkmayız, korkmayız ve bir milim de geri adım atmayız. O okulu daha çok ziyaret etmekten, birilerine rahatsızlık vermekten ki öyle olduğu anlaşılıyor asla vazgeçmeyiz."

Editör: Ece Güneş