21.yüzyılın başlarında artık biliyoruz ki kültür ve sanatın önemini anlamadıkça, önemli bir yer verilmedikçe hiç bir kalkınma, barış, uzlaşı, hoşgörünün sağlanamayacağı kesindir. Gerçek insani kalkınma, kültür ve sanat politikamıza da plan ve programlarda öncelik verildiği zaman etkili olabilecektir. Antalya Kent Konseyi olarak hem ülke ekonomisi ve tanıtımı açısından da gelişimine büyükkatkı sağlayacak sektörlerden çok önemli olan ulusal ve uluslararası sinema sektörününkazanılması için Antalya film platosu kurulmasını önermekteyiz. Bunun için de FİLMKOMİSYONU OFİSİ kurulmalıdır.

Sinema Sektöründe Festival Yanında Plato ile Varolmaya Davet


Yapılan Açıklamada Türkiye’ nn en uzun soluklu ve en büyük film festivali olan, yarım yüz yılı geçerek devam eden Altın Portakal Filim Festivalinin düzenlendiği ve doğal film platosu olan Antalya'da  sinema ile ilgili her hangi bir alt yapı çalışmaları bulunmadığına dikkat çekilerek " Bu çalışmalar başlatıldığıtaktirde Uluslararası ve Ulusal Sinema Yapımcıları ile doğal film platosu Antalya arasındaköprü oluşturacaktır. Bu nedenle yabancı yapımcıların bürokratik işlemlerini kolaylaştırarak şehrimize gelmesini sağlamak, bununla ilgili pazarlama çalışmaları yapmak, gelen yapımcılar ve film ekipleri için film komisyonu ofisi olarak her türlü ihtiyaca karşılık verecek bir yapı içerisinde, resmi işlemler ve hizmet satın almaları vb. konularda hizmet vermektir. Bu yapının örneği birçok ülke ve şehirde bulunmaktadır.Film sektörü açısından Antalya ilinin çok yönlü özellikleri dikkat çekmektedir. Öncelikle sinema sektörünün temel ihtiyaç duyduğu önemli faktörler; ışık, mekan, lojistik imkanlar veekonomik çekim maliyetleri bunlardan bazılarıdır. Dünya sinemasının merkezi Hollywoodile aynı enlem ve boylam değerleri üzerinde bulunan kentimizin, sahip olduğu tüm değerler ve imkanlar ile bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. denildi.

Konsey kurulacak platonun kente katkılarını şöyle sıraladı: 

+ Tarım ve turizm sektörüne ilaveten sinema sektörünün oluşması,
+  Buna bağlı olarak ulaşım, catering, casting, konaklama, tekstil, ahşap doğrama,
metal doğrama, iç mimari ve dekorasyon sektörleri ile bunlara doğrudan ve dolaylı
ilişkilendirilen iş kollarının ekonomiye katkısı artacak,
+ İstihdam yaratılacak,
+  Amerika'nınnın tüm dünyada tanınması ve bilinirliliğinde çok büyük etkisi olan
Hollywood sinemasında olduğu gibi kentimizin ve bölgemizin de en etkili bir
şekilde tüm dünyada tanınması, bilinirliliğinin artması ve reklam edilmesi en
ekonomik maliyetle sağlanacaktır.
+ Ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen pek çok proje, lokasyon olarak hayat
buldukları coğrafyaların popülaritesini arttırmış, adını tüm dünyaya duyurmuş ve
bölgede turizmin gelişmesine, gelirlerin artmasına sebep olmuştur. Aynı durum
kentimiz için de gerçekleşecektir.
+ Orta ve uzun vadede, azımsanmayacak bir şekilde sosyal, ekonomik ve kültürel
katkılarının dışında, tanıtım ve reklam açısından Antalya'nın şu anda bulunduğu
noktadan daha ileri bir noktaya, sinema sektörü sayesinde ulaşacağı aşikardır.
 

Antalya Film Komisyonu için Öngörülen Yapı Modeli

Otogarda bayram öncesi temizlik seferberliği Otogarda bayram öncesi temizlik seferberliği

Kentimizde kurulacak Antalya Film Komisyonu yerelin, tüm kamu kurum ve kuruluşların
desteğini alarak, Telif Hakları ve Sinema Genel Md. lüğü ile koordineli çalışmalıdır.
Kurulacak Komisyon, Valilik, Büyükşehir Belediye Bşk. lığı, Üniversiteler, İlçe Belediyeler,
Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür sanat kurum-kuruluşları, BAKA ve Antalya Kent Konseyi
gibi kurum-kuruluşların temsilcisinin de içinde bulunacağı ortak bir yapıda çalışacak
profesyonel bir ekip, bu alanda çok daha başarılı olacak ve yol alabilecektir.
Öncelikle Kentimizde kurulması öngörülen Film Komisyonu yapısı, ilerleyen zaman dilimi
içinde komşu iller Burdur ve Isparta'yı da bünyesine alarak, çalışmalarını bu yönde yapması,bölge kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.


Antalya Kent Konseyi Başkanı

Editör: Ece Güneş