Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yasal düzenlemeler, kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirlerinin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Bakanlıklar, kurumlar ve yerel yönetimlerdeki üst düzey yöneticiler, tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını yakından izleyecek. Aksine hareket eden kamu görevlilerine kanuni işlem yapılacak. AKP kaynaklarına göre, geçmişte yayınlanan tasarruf genelgelerinde somut yaptırımlar öngörülmemişken, yeni düzenleme ile her türlü bahane ortadan kalkacak ve sistem sıkı bir şekilde işletilecek.

Ticari süt işletmeleri milyon tonu aşkın inek sütü topladı Ticari süt işletmeleri milyon tonu aşkın inek sütü topladı

Kamuda verimlilik ve tasarruf önlemleri

Tasarruf tedbirleri kapsamında, kamuda mükerrer yapılanmalara son verilecek ve defterdarlıklar ile vergi daireleri gibi iki ayrı birim tek çatı altında toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda gereksiz araçların satışı ve yurtdışı teşkilatların yeniden yapılandırılması gibi konularda da yetkilendirilecek. 

Editör: Cihan Oruçoğlu