BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin aktardığına göre Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı ve TÜİK verileri, sağlık hizmetlerinin bölgesel dağılımındaki dengesizliği net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul, 234 hastane ile en yüksek hastane sayısına sahipken, Kilis, Ardahan ve Iğdır gibi illerde hastane sayısı oldukça sınırlı.

Uzmanından yazlık sağlıklı beslenme önerileri Uzmanından yazlık sağlıklı beslenme önerileri

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, hekimlerin bölgede çalışmak istememesinin temel sebeplerini açıkladı. Dr. Ülgen, "Özellikle son yıllarda artan KHK ihraçları ve çalışma koşullarının ağırlığı, hekimlerin yurtdışına yönelmesine neden oluyor. Ayrıca, şiddet ve güvenlik sorunları da hekimlerin bölgeyi terk etmesinde etkili oluyor" dedi.

Sağlıkta bölgesel eşitsizlik

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan Kubilay Yalçınkaya da sağlık hizmetlerindeki bölgesel eşitsizliğin giderek derinleştiğini belirtti. Yalçınkaya, "Hekim eksikliği ve sağlık emek göçü, hastaların da sağlık hizmeti almak için başka şehirlere göç etmesine neden oluyor," şeklinde konuştu.

Editör: Cihan Oruçoğlu