Yeni müfredatla öğrencilerin sorgulama, analitik düşünme ve yorum yetenekleri gelişecek.

Öğrenci ve velilerin aklında müfredat değişikliğiyle ilgili soru işaretlerinin olabileceğini söyleyen rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, özellikle sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin müfredat değişikliğiyle ilgili daha meraklı ve endişeli olabileceğini belirttti.

LGS için örnek sorular yayımlandı LGS için örnek sorular yayımlandı

Yeni müfredata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akyavaş, öncelikle bu yılki 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav senelerinde çalıştıkları konuları etkileyecek, onları mağdur edecek bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizerek, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın gelecek yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını bildirdi. Bu da demek oluyor ki sınava hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonunu düşürecek veya onları strese sokacak bir durum gözükmüyor" dedi.

Yapılacak müfredat değişikliğiyle ilgili bakanlık açıklamaları, eğitimde sadeleşme ve ezberci yaklaşımın geri plana atılması yönünde olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Akyavaş, “Bu değişikliklerle öğrencilerin sorgulama, analitik düşünme ve yorum yeteneklerini geliştirecekleri bir ortam oluşturulması hedefleniyor diyebiliriz. Aslında son 6-7 senedir yeni nesil sorular adı altında hayatımıza giren okuma ve anlamaya dayalı, yorum gerektiren soru stilinin ders müfredatı içinde de kendine yer bulduğunu görüyoruz.” dedi.

Asıl hedef bilgiden ziyade, o bilginin yorumu ve neden-sonuç ilişkisi olacağını belirten Çağla Akyavaş, yeni müfredatın, öğrencilerin sadece ezber yapmak yerine konuları derinlemesine anlamaları ve eleştirel düşünme becerileri geliştirmeleri gibi avantajlar getireceğini söyledi.

“Öğrencilerin ‘bu bilgiyi ileride nerede kullanacağım?' cümleleri yavaş yavaş tarih oluyor da diyebiliriz" diyen Akyavaş, "Bunun nedeni asıl hedefin bilgiden ziyade artık o bilginin yorumu ve neden-sonuç ilişkisi olması. Bu yaklaşım, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara daha etkili çözümler üretmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine daha uygun, beceri geliştiren derslerin de müfredata ekleneceği bakanlık tarafından duyuruldu. Bu yeniliklerle öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen bir eğitim modeli oluşturmak isteniyor diyebiliriz” diye konuştu.

Akyavaş, söz konusu değişikliklerin aynı zamanda öğretmenler için de yeni fırsatlara kapı açabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: igf