Devrimci İşçi Konfedarasyonları Mayıs ayı açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

2024 Mayıs dönemine ait TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 3 Haziran 2024’te yayımlandı. TÜİK verilerine göre TÜFE’deki (2003:100) değişim 2024 Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 3,37 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu. 2024 yılının ilk beş ayında ortalama fiyat artış oranı ise yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Mayıs'ta Fiyat Artışında Eğitim ve Konut'u Otel ve Lokantalar takip etti

Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

2024 Mayıs döneminde en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 104,8 ile eğitim oldu. İkinci en yüksek fiyat artışının görüldüğü harcama grubu yıllık yüzde 93,21 artışla konut olurken üçüncü harcama grubu ise yüzde 92,94 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK Madde Fiyat Listesini Hesaba Katmıyor

Ancak TÜİK madde fiyat listesini Haziran 2022’den bu yana açıklamadığı için ürün ve hizmet bazında ortalama fiyatlar tam olarak bilinmiyor. TÜİK, DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamayı reddetti. Bu nedenle enflasyon oranını hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor. 

Açıklanan ile Hissedilen Enflasyon Farkı

TÜİK, Mayıs 2024 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 70,14 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran. DİSK-AR’ın  TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre resmi gıda enflasyonu ortalama yüzde 70,1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 86,1 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 80 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 91,7 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 110,1 olarak gerçekleşti.

Dar Gelirli ve Yüksek Gelirli Enflasyonu Farklı Yaşıyor

Yüksek gelir gruplarının daha düşük gıda enflasyonu hissettiği görülüyor. Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 67,1 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 51,1 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 110 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 51 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

TÜFE ve gıda fiyatları endeksi artmaya devam ediyor. 2005 Mayıs’ta 117 olan TÜFE endeksi, Mayıs 2024’te 2.282’ye yükseldi. 2005 Mayıs’ta 112 olan gıda fiyatları endeksi ise 2024 Mayıs’ta 3.292’ye yükseldi. Mayıs 2005’te yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon oranı Mayıs 2024’te yüzde 75,5 oldu. 2005’te yüzde 4 olan yıllık gıda enflasyonu ise Mayıs 2024’te yüzde 69’a yükseldi.

Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Mayıs 2005’te TÜFE’yle aynı seyreden gıda fiyatları endeksi Mayıs 2024’te TÜFE’nin 1.010 puan üstüne çıktı.

Editör: Ece Güneş