TTB tarafından sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde Antalya Tabipler Odası bir basın açıklaması yaptı.   

Açıklamada son 20 senede sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarında karşılaşılan şiddetin korkunç boyutlara ulaştığına işaret edilerek, 2023 yılında   kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod verilerinden günde ortalama 50’den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını, pek çok şiddet olayınınsa kayıtlara girmediği bilgisi verildi. 

Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerini bizimle paylaşmıyor 


Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta şiddetle alakalı halen herhangi bir ciddi adım atmaması, Dr. Ersin Arslan’ın ölümünden sonra olduğu gibi, yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod verilerini bizimle ile paylaşmaktan da kaçınıyor! Ancak biz, TTB olarak bu bilgileri sınırlı da olsa mahkeme kararıyla alabiliyoruz.  

Önerilerimize kulak verilseydi şu an hayatta olabilirlerdi

AESOB  İŞKUR'la işbirliği yapacak AESOB İŞKUR'la işbirliği yapacak

Açıklamada Tabipler Birliği'nin ve sağlık çalışanlarının önerilerinin dikkate alınmadığı öne sürülerek, " 2022 yılında Konya’da hastanede silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Dr. Ekrem Karakaya ve daha birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi" denildi.

Bireyci, sermaye odaklı ve rekabetçi sistem şiddet üretiyor
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hasta ve yakınlarını müşteri haline getirmekle  sağlık çalışanlarını ise  değersizleştirmekle eleştirilidiği  açıklamada,  "bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor" denildi. Sağlıkta şiddet yasa teklifinin kabul edilmesi gerektiğinin altınını çizildiği açıklamada,  sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz mesajı verildi.

 Dr. Ersin Arslan'ın Gaziantep'te görevi başındayken öldürüldüğü 17 Nisan, Türkiye Tabipler Odası tarafından Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ilan edilmişti.


 

Editör: Ece Güneş