Klinik Psk. Eslem Aydın, “Çocuklarda akademik başarı için öğretmenler oldukça önemli olmakla birlikte eğitim temelde ailede başlar. Çocuğun okul başarısını arttırmada ailenin en önemli rolü̈, sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmaktır” dedi.

ÇOCUK BİR BİREY OLARAK GÖRÜLMELİ

Sağlıklı iletişim için etkin dinleme, duygu ve düşüncelerin açıkça ifade edilmesi, çocuğun bir birey olarak görülmesi ve yargılayıcı tutumlardan uzak durulması gerektiğini belirten Klinik Psk. Aydın, “Böyle bir iletişim ortamında çocuğun benlik saygısının yanı sıra problem çözme becerilerinin de gelişmesi muhtemel olacaktır. Meydana gelen bu gelişmeler, akademik başarıyı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir” dedi.

ALINAN NOTLAR TEK BAŞINA ZEKANIN GÖSTERGESİ DEĞİLDİR

Öte yandan, aile içi iletişim hatalarının çocuğun gelişimini sekteye uğratmakta olduğunu ifade eden Klinik Psk. Eslem Aydın, “Bu hataların sonucunda çocuk hissettiği duygularının önemsiz olduğu mesajını alır ve benlik saygısı gelişiminde sorunlar deneyimler. Unutulmamalıdır ki alınan notlar tek başına zekanın göstergesi değildir” dedi.

AİLENİN HASSASİYETİ VE TUTUMU BU SÜREÇTE ÖNEMLİ

Son olarak Aydın, “Akademik yaşantının ve okul başarısının bir ‘süreç’ olduğu hatırlanmalıdır. Aileler, çocuğun gösterdiği performansı yeterli veya yetersiz şeklinde etiketlemek yerine çabaya vurgu yapma konusunda hassas davranmalıdır. Bu noktada ailelerin kıyaslayıcı, cezalandırıcı ve eleştirel değil çocukları için gerçekçi beklentiler oluşturan, empatik ve ilgili bir tarafta kalması sağlıklı olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: igf