Sulak alanlar artık korunmayacak!

Resmi Gazetede Sulak Alanları Koruma yönetmeliğinde iki önemli değişikliğin yapıldığı bir yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelikle sulak alanlarda yapılaşmanın önü açılıyor.

Sulak alanlar artık korunmayacak!

Bugün Resmi Gazetede (19.3.2021) Sulak Alanları Koruma yönetmeliğinde iki önemli değişikliğin yapıldığı bir yönetmelik yayımlandı. Koruma kavramı esnetildi; Tarım ve Orman Bakanlığına, eğlenme-dinlenme ve çeşitli faaliyetler için altyapı/üstyapı projeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve kiraya vermek yetkileri verildi.

Sol.org'un haberine göre Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği'nin 22/d bendine göre sulak alanlarda; “İçme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa istasyonu gibi zorunlu altyapı projeleri…” için izin verilebiliyordu. Değişiklikle, kamu yararı verilen projeler ve bunların gerektirdiği yapılaşmalar için de izin verilebilmesinin yolu açıldı.

Eklenen (h) bendi aynen şöyle;

“(d) bendinde düzenlenen zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bulunan zorunlu altyapı projelerine, hazırlanacak Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilir.”

AKP terminolojisinde kamu yararı, para edecek değerlerin piyasanın hizmetine sunulması anlamına geliyor. Bu durumu; “varlıkların ekonomiye kazandırılması” olarak tanımlıyorlar. Kamu yararı kararı almak da bir imzaya bakıyor.

Maddede her ne kadar; “ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması…” koşulu getirilmişse de bu tür kuralların umursanmadığını biliyoruz.

Yönetmeliğe eklenen 39/A maddeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na sulak alanlarda yapılaşma, işletme ve işlettirme yetkisi verildi.

Madde şöyle;

“İşletme/işlettirme

MADDE 39/A – (1) Sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.”

Sulak alanlar zaten korunmuyordu. Yönetmeliğin değiştirilmesi, yağmanın yasallaştırılması anlamına geliyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20