Hazine’ye ait tarım arazileri kiraya verilecek

Hazine’ye ait tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olarak belirlendi. Bu araziler 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek.

Hazine’ye ait tarım arazileri kiraya verilecek

Hazine’nin tasarrufu altında bulunan yerlerin tarım üretimi yapmak üzere, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin esasları belirleyen milli emlak tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Diken'de yer alan habere göre hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanabilecek.

Tebliğe göre, Hazine taşınmazları, topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar, bundan büyük araziler ise 60 dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilebilecek.

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu kapsamda sadece bir kez hak sahibi olabilecek. Kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilecek.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece 10 yıl daha uzatılabilecek.

Kiralama talebinde bulunulmayan Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesinde yüzölçümü sınırlaması yapılmayacak.

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamayacak, üstlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemeyecek. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER