Antalya Kültür Sanat’ta 2020 Bahar dönemi seminerleri başlıyor!

Sanat tarihi alanında 2017 yılından bu yana aralıksız devam eden ve 200'ü aşkın katılımcıyı ağırlayan AKS Yetişkin Eğitimleri programı, 2020 bahar sezonunda da devam ediyor.

Antalya Kültür Sanat’ta 2020 Bahar dönemi seminerleri başlıyor!
banner24

Herkes için Çağdaş Sanat
Program Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün
27 Şubat 2020'den itibaren 10 hafta boyunca her perşembe 18:30 - 20:30


Bu program, batı sanatında 19. yüzyıldan günümüze var olan sanat akımlarını, sanatçıların estetik deneyimlerini, dönemin sosyo-kültürel gelişimleri ve etkileşimleri ile incelemeyi amaçlar. Program dahilinde, sanat akımlarını şekillendiren sanatçıların eserlerini analiz etmek, sanat eserleri ile izleyeni arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek amaç edinilmektedir. Programın ilk yarısında Avrupa’da 19. Yüzyılda gelişen sanat akımları incelenecek, ikinci yarısında ise 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve sanatçılar kronolojik olarak analiz edilerek
tartışılacaktır.

1. Hafta: Fransız İhtilali ve Sanata Etkileri
2. Hafta: 19. Yüzyıl Sanatına ve Sosyal Ortamına Genel Bakış
3. Hafta: Neoklasik Sanat- Romantizm- Realizm- Sembolizm
4. Hafta: Empresyonizm- Post Empresyonizm: Van Gogh - Gauguin - Cezanne
5. Hafta: Fovizm - 20. Yüzyıl Sanatı - Genel
6. Hafta: Kübizm - Fütürizm - Konstrüktivizm - DADA - Sürrealizm
7. Hafta: II. Dünya Savaşı - Sanata Etkileri ve Post-Modernizm
8. Hafta: Taşizm - Pop Art - Op Art - Hiper Realizm
9. Hafta: Yeni Gerçekçilik - Minimalizm - Kavramsal Sanat - Fluxus- Land Art
10. Hafta: Video Art - Performans Sanatı - Body Art ve Güncel Sanat Ortamı
Değerlendirme

Herkes için Türkiye’de Modern Sanat II
Program Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün
29 Şubat 2020'den itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 10:30 - 12:30


Türkiye’de 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın ve sanat ortamının gelişimini incelemeyi hedefler. Program dahilinde, 1950 sonrasında gelişen Türkiye sanatı sosyo-kültürel boyutları ile incelenir. Programın ilk yarısında, güz döneminde Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1950) gelişen sanat eserleri dönem etkileşimleri analiz edilmişti. Bu program güz döneminin devamı niteliğindedir. Bu ders kapsamında, 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi, sanatçılar, sanat eserleri, sanat kurumları incelenir. Bu incelemede, Türkiye’deki toplumsal, ekonomik, sanatsal dönüşümler dünyadaki paralel gelişmelerle karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

1. Hafta: Türkiye’de çok partili dönem ve sanat ortamı (Genel Analiz)
2. Hafta: 1950’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller ve sanat ortamı.
3. Hafta: 1960’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller ve sanat ortamı.
4. Hafta: 1970’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller, sergiler ve sanat ortamı.
5. Hafta: 1980’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller, sergiler ve sanat ortamı.
6. Hafta: 1980’li yıllarda Türkiye’de sanatsal dönüşümler ve İstanbul Bienali
7. Hafta: İstanbul Bienali (Başlangıcından bugüne)
8. Hafta: 1990’li yıllarda Türkiye’de sanatsal dönüşümler, sanat piyasası ve koleksiyonculuk
9. Hafta: 2000’li yıllarda Türkiye’de sanatsal dönüşümler, özel müzeler ve koleksiyonculuk.
10. Hafta: Müzayedecilik, Koleksiyonerlik ve Güncel Sanat Piyasası
Değerlendirme

Çağdaş Sanat Eseri Çözümlemeleri II
Program Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün
29 Şubat 2020'den itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 13:30 - 15:30


Program kapsamında sanat eserleri; sosyolojik, felsefi, siyasi, psikolojik içerikleri ile incelenecektir. Bu programın en önemli amacı; sanat eserlerinin ikonografik çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi ile yapıt içeriklerinin ve estetik niteliklerinin tartışılmasını sağlamaktır.
Bir sanat eseri ile karşılaştığında izleyen; eserin estetik niteliklerinin yanı sıra anlamsal çözümlemelerine de ihtiyaç duymaktadır. Sanat Eseri Çözümlemeleri programı kapsamında sanat eserlerinin gösterge bilimsel analizleri de gerçekleşecektir.

-Program; haftada 2 saatten oluşacak ve 8 hafta sürecektir.
-Haftada 2 eser analiz edilecek ve 8 hafta sonunda 16 sanat yapıtı incelenmiş olacaktır.
-Bu kapsamda; her hafta çözümlenecek olan sanat yapıtları eğitmenin danışmanlığında program katılımcıları ile birlikte belirlenecektir.
-Seçilecek eserler; resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, enstalasyon, kavramsal sanat gibi farklı sanat mecralarında üretilmiş eserlerden seçilmekle birlikte eser çözümlemelerinde kronolojik bir bakış açısı yönlendirici olacaktır.

Ders kapsamında Türkiye ve Dünya sanatından örneklerle 20 - 21. yüzyıl eserleri incelenecektir.

*

Her biri toplamda 20 saat olarak planlanan ve sonunda “katılımcı sertifikası” verilecek eğitime katılım bedeli ₺650. Öğretmen, öğrenci, AKS kart sahipleri ve 65 yaş üzeri katılımcılar için katılım bedeli ₺500. Bütün seminerler, en az 10 kişilik katılım sağlanınca açılacaktır.

Seminerler, 27 Şubat’ta başlayıp 30 Nisan'da sona erecektir.

Detaylı bilgi: 0 242 242 0 257

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20

banner21