‘Trafik kazaları deprem afetini aratmıyor’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, son 10 yılda trafik kazalarında 70 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirterek, ortaya çıkan büyük ölçekli mal kayıplarının deprem afetini aratmadığını açıkladı.

‘Trafik kazaları deprem afetini aratmıyor’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, çoğu zaman sıradan olaylar olarak görülen trafik kazalarının sonuçlarına bakıldığında her yıl büyük bir afetle karşı karşıya kalındığının görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

‘‘Ne yazık ki ülkemizin ulaştırma sistemleri bir planlama bütünlüğü içerisinde yönetilip yönlendirilmiyor. Plan bütünlüğü yerine projeci ve yatırımcı bir anlayış ulaşım sistemini yönetip yönlendiriyor. Ulaşım projelerinin sosyal, ekonomik, çevresel ve güvenlik boyutları ele alınmıyor ve tartışılmıyor. Çoğu zaman ulaşım projelerinin bir fizibilitesi bile yapılmıyor. Yaşamımızın önemli bir parçası olan güvenli yaşama ve güvenli ulaşım konusu “neden sonuç ilişkisi” içerisinde düşünülmüyor. Ulaşım sistemlerinin bütünlüğü ve sürdürülebilir olması dikkate alınmıyor. Ulaşım projelerinin kendisi, kamu güvenliğinin ve kamu yararının önüne geçiyor. Bu anlayışla yapılan ulaşım projeleri kaza ve ölümlere davetiye çıkarıyor.

Haksız kazanç sağlamaya yönelik olarak kurgulanan bu sistem, trafik kazalarının ve bu kazalarda ortaya çıkan can ve mal kayıplarının artması gibi bir sonuç doğuruyor. İnşaat Mühendisleri Odası bütünlüklü bir ulaşım sistemi ve trafik kazalarına yönelik olarak oldukça fazla bilimsel ve teknik görüşler ortaya koymuştur. Ayrıca bugüne kadar 13 Ulaştırma Kongresi düzenlemiştir, sayısız çalıştay, panel ve konferanslar yapmıştır. Kent içi ve kentler arası ulaşım sisteminin bilimsel ve teknik ölçülerini ortaya koymuştur. Bu çalışmaların iktidarlar tarafından dikkate alınmamış olması ulaşım ve trafik sorunlarını giderek büyütmüştür.

Odamızın ortaya koymuş olduğu bilimsel ve teknik görüşlerin dikkate alınmamasına rağmen, bizler, her koşulda görüş ve önerilerimizi aktarmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak,

-Ulaştırma konusu bir arazi kullanım konusudur. Doğru bir planlamanın yapılması ulaşım sorununu azaltır.

-Tüm ulaştırma türlerinin olumlu yanları dikkate alınmalı, kara yolu, denizyolu ve demiryolu arasında sağlıklı bağlar kurularak ulaştırma sistemi bütünlüklü bir şekilde yönetilip yönlendirilmelidir.

-Denizyolu ve demiryolunun ulaştırma sistemi içindeki payı artırılarak karayolu ile ulaştırma sistemi güçlendirilmelidir. Ayrıca;

-Araç kullananların trafik kurallarına uymamaları,

-Trafikte bulunan araçların teknik bakımlarının yapılmamış olması,

-Araç kullanan ve trafik denetim hizmeti yapanların yeterli ölçüde eğitimli olmamaları,

-Araç kullananların yorgun ve uykusuz olması, 

-Toplu taşıma sisteminin yetersizliği,

-Yoların bilimsel ve teknik kurallara uygun olarak yapılmaması, ayrıca bozulan yolların onarımının gecikmesi,

-Araç kullanan ve denetleyenlerin eğitimsizliği gibi sorunlar, çoğu zaman trafik kazalarını kaza olmaktan çıkarıp cinayete dönüştürmüştür.

Mersin yakınlarında meydana gelen kaza ne yazık ki birçok eve yine ateş düşürmüştür. Yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz.’’

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER