Kırcami’de Başa Dönüldü

Kırcami bölgesine yönelik 25 bin ve 5 binlik nazım imar planları Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından bölgenin tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamayacağını ve nazım imar planlarında hukuka uygunluğun bulunmadığını gerekçesiyle iptal edildi.

Kırcami’de Başa Dönüldü

DAVA AÇILMIŞTI

Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan      mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, imar tekniğine ve şehircilik anlayışına uygun olmadığı gerekçesiyle Antalya Şehir Plancıları Odası tarafından idare mahkemesine dava açılmıştı.

Açılan dava Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından “Bölgenin tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamayacağına” hükmederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan nazım imar planlarını iptal etti.

TOPRAK KORUMA KURULU KARARLARI NE OLDU

Kırcami bölgesini kapsayan 10 mahallenin bulunduğu arazi önceki nazım planlarda “tarımsal alan” olarak işlendiğinden bu bölgeyi imara açmak için öncelikle bu kararı kaldırmak için “Toprak Koruma Kurulu” kararı gerekiyordu.

Menderes Türel’in ikinci döneminde bu Kurula başvurulmuş ve Kurulun olumlu kararı Tarım Bakanlığı tarafından da onaylanarak uygulamaya konulmuştu.

Böylece tarımsal amaç dışına çıkarılan Kırcami bölgesi için imar planı yapılma süreci başlatılmıştı.

YARGI SÜREÇLERİ
Bir taraftan nazım imar planları yapılırken diğer yandan Şehir Plancıları Odası, “Toprak Koruma Kurulunun, Kırcami’yi tarımsal alandan çıkaran kararını yargıya taşır.”

Ancak Antalya İdare Mahkemesi, bu başvuruyu reddederek Kırcami Bölgesine imar planı yapılmasının yolunu açmıştı.

Bunun üzerine Şehir Plancıları Odası, İdare Mahkemesinin ret kararının bozulması davayı için üst mahkeme olan Danıştay’a taşıdı.

NAZIM PLANLAR YARGIYA TAŞINDI

Tarım  dışı kullanımın iptal istemi İdare Mahkemesince reddedilince Şehir Plancıları Odası, bir yandan Toprak Koruma Kurulunun bu kararını Danıştay’a taşırken diğer yandan Menderes Türel ve Ümit Uysal’ın büyük emeklerle hazırlanmasına ön ayak oldukları ve hem Büyükşehir, hem de Muratpaşa Belediye Meclislerinde kabul edilen Kırcami 5 binlik İmar Planları ile binlik imar planlarını yargıya taşıdılar.

İdare Mahkemesi, karar vermeden önce Danıştay’a gönderilen Toprak Koruma Kurulu kararının akıbetini beklemeye aldı.

DANIŞTAY’IN İPTAL KARARI

Antalya İdare mahkemesi tarafından reddedilen Toprak Koruma Kurulunun kararı ile ilgili olarak Danıştay 10 Dairesi 23.06.2019 tarih ve 2019/831 sayılı kararında Şehir Plancıları Odasının başvurusunu haklı bularak “Toprak Koruma Kurulunun verdiği Kırcami Bölgesinin tarım dışı kullanım kararını iptal eder.”

Böylece Kırcami Bölgesinin imar planlarına ait temel dayanak ortadan kalkar.

Böylece Antalya İdare mahkemesi verdiği son kararda Danıştay’ın verdiği iptal kararına dayanarak “Kırcami Bölgesinin tarım dışı amaçla planlanamayacağına” hükmederek yapılan nazım planları iptal eder.

BÜYÜKŞEHRİN İHMALİ

Konuyla ilgili olarak imar hukukunda yetkili olan kişilerle yaptığımız görüşmede bu sonuçtan Büyükşehrin sorumlu olduğunu vurgulayarak şunları söylediler

“Mart 2019 seçiminden sonra el değiştiren Büyükşehir Belediyesinin imar ve hukukla ilgili birimlerinin bitmiş ancak yargı süreci süren Kırcami Bölgesinin akıbetinin yeterli incelenmediği, Bölge ile ilgili yerel mahkemelerde ve Danıştay’da takip edilmediği için bu sonuç ortaya çıkmıştır. İdare Mahkemesinin planları iptal etmesine dayanak olan Danıştay’ın Toprak Koruma Kurulunun kararını iptal ettiğinin tebliği mutlaka Büyükşehre ulaşmıştır. Buna rağmen hiçbir girişimde bulunulmaması büyük bir ihmaldir. Verilen bunca emeğe çok yazık olmuştur” dediler.


KARARIN TEMYİZİ ÇOK ZOR

Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz imar hukukçuları, İdare mahkemesinin verdiği bu karar için elbette istinaf ve daha sonra Danıştay’a başvurulabilir dediler ve şöyle devam ettiler.

“Temyiz için başvurmak hukuksal bir prosedür ve haktır. Ancak imar planlarının altlığı olan Toprak Koruma Kurulu kararının iptal edilmesi teknik olarak yapılan planları yok hükmüne getirmektedir. Bu nedenle istinaftan da Danıştay’dan da olumlu sonucun çıkması çok zordur. Toprak Koruma Kurulunun, Bölge tarımsal üretim niteliğini yitirmiştir bu nedenle tarım dışı amaçlar için kullanılabilir, kararı olmadan yapılan hiçbir plan ve uygulama hukuki olmayacaktır”

Haber:Mehmet TALAY

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 21:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20