Ensar Vakfı ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yine kaybetti

Eğitim Sen Antalya Şube Nurettin Sönmez, Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin başlattığı hukuk mücadelesinin sonuç verdiğini belirterek, ‘’Ensar Vakfı ile Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü’nün’ iptali istemi ile sendikamızın açtığı davada Konya Bölge İdare Mahkemesi ‘Kamusal Eğitim Devletin Görevidir Devredilemez’ kararını verdiğini açıkladı.

Ensar Vakfı ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yine kaybetti

Eğitim Sen Antalya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Sen Antalya Şubesi olarak Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolün hukuka taşındığı ve Antalya 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davayı önceden de kazandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle dendi:

‘’Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü mahkeme sonucunu Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. Konya Bölge İdare mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün itirazını oy çokluğu ile reddetti ve karar lehimize kesinleşmiş oldu.

Antalya İl Milli Eğitim müdürlüğünün Ensar Vakfı ile yaptığı protokol ile Değerler Eğitimi kapsamında okullarda öğrencilere eğitimler vermesinin yolu açılmıştı. Eğitim Sen olarak laik, bilimsel bir eğitimden yana olduğumuzu ve yapılan bu protokolün hem milli eğitim mevzuatlarına hem de laik, bilimsel eğitim anlayışına aykırı olduğunu belirtmiştik. 

Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında kamusal hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin, içeriğinin oluşturulması, uygulanması, gözetim ve denetiminin, devletin hizmet alanı içerisinde olduğu, genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve devredilemeyeceği; anılan protokol ile Milli Eğitim Bakanlığının asli görevlerinin Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla dini vakıf ve cemaatlere devredilmesi işleminin kamusal nitelikteki eğitim öğretim hizmetlerinin dini cemaat ve yapıların vesayetine terkedilmesi tehlikesi barındırdığı gerekçesi ile içeriği ve sınırları muğlak protokolün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiştik.

Antalya 4. İdare Mahkemesi, 4 Haziran 2020 tarihli kararı ile protokol hükümlerinin; “örgün eğitim bağlamında dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceğine ilişkin Anayasa’nın emredici hükmüne ve Türk Milli Eğitimi’nin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile protokolün iptaline” karar vermişti.

Antalya Valiliğince istinaf yoluna başvurulmuş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi Valiliğin istinaf isteminin reddine ve kararın onanmasına kesin olarak karar vermiştir.

Eğitim Sen olarak eğitimin çeşitli tarikat ve vakıflar eliyle gericileştirmesine karşı mücadelemizi hukuki ve demokratik yollardan göstereceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.  Anayasa’nın devlete yüklediği görevleri devleti yönetenlerin gerici vakıflara ve tarikatlara alan açmak için havale etmesine izin vermeyeceğiz.’’

YORUM EKLE
YORUMLAR
BELKIS ÖZGEN
BELKIS ÖZGEN - 2 hafta Önce

Çocuklarımız adına direnişinizi kutlarım başkanım. Okullarımızda gerici ve tecavüzcü sarıklı ları istemiyoruz.

SIRADAKİ HABER