Baş Danışman Cem Oğuz

Kepezaltı - Santral mahallelerinde uygulanan MAtchUP projesi için Avrupa Birliği (AB) fonlarından alınan 2.75 milyon euro'nun nasıl harcandığını,bugüne kadar neler yapıldığını sormuştum.SES YOK...

Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin, yakınlarını işe almalarının Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararına aykırı olduğunu yazmış ve birkaç soru sormuştum.KULAKLAR SAĞIR...

''Susmaları asaletlerinden mi?'' diye soruyorum kendime,yanıtım  'suçluluklarından ya da utandıklarındandır' oluyor.

 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cem Oğuz, ayrıca ASAT,ALDAŞ ve ANTEPE adlı belediye şirketlerinin de ücretli yönetim kurulu üyesidir.AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ öğretim görevlisidir,kadrosu oradadır.

Allah nazardan saklasın belli ki çok hünerli...Ama şu sayıştay yok mu,hep böyle hünerli kişilere takıyor ve önünü kesmek istiyor.

Şöyle ki; Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Kararı

Yılı: 2016

Dairesi : 5

Karar no: 305

İlam No : 129

Tutanak tarihi : 19.04.2018

Kararın konusu : Personel mevzuatı ile ilgili kararlar.

Mükerrer yönetim kurulu üyeliği ücreti için bakın ne diyor kararda ''...Yönetim kurulunda görevli bulunan öğretim üyelerinin bu görevlerinin yanı sıra aynı zamanda belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üyeliği için kendilerine ücret ödenmesi sonucu.........TL kamu zararına sebebiyet vermesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ''Yönetim Kurulu'' başlıklı 7'nci maddesinde ''üyeler Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir GÖREV ALAMAZLAR...''.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun '' Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme'' başlıklı 38'inci maddesinde de '' İlgili kurumların talebi,kendisinin muvaffakati,üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile özlük işleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla geçici olarak görevlendirilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin,kadrosunun bulunduğu yüksek öğretim kurumlarındaki aylık ile öteki hakları devam eder... görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca ÖDEME YAPILMAZ'' diyor.Cem Oğuz bu maddeye göre görevlendirilmiştir.

ÖDEME YAPILIRSA KAMU ZARARI OLUR ve BU DURUM SORUŞTURMA NEDENİDİR.Cem OĞUZ,İSKİ yasasına göre de ASAT yönetiminde olduğu için başka yerde görev alamaz.Almış,hem de kaç yerde.

Hünerli Cem'in yasalara uygun olmayan durumunu personeli olduğu Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü sayın Özlenen ÖZKAN'ın dikkatlerine sunuyorum.

Elbette Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de.

YORUM EKLE

banner20