Avukatlardan X-Ray uygulamasına tepki

Antalya’da Adliye girişinde X-Ray aramasına tabi tutulan avukatlar uygulamayı protesto ederek basın açıklaması yaptı…

Avukatlardan X-Ray uygulamasına tepki

Yusuf Yavuz

Antalya’da Adliye girişinde X-Ray cihazı uygulamasına tabi tutulan avukatlar bugün Adliye girişinde basın açıklaması yaparak uygulamaya tepki gösterdi. Antalya Adliyesi Meltem girişinde bir araya gelen avukatların eyleminde Antalya Baro Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, “hak arama özgürlüğünün temsilcisi ve güvencesi olan Avukatları ‘olağan şüpheli’, ‘potansiyel suçlu’  gibi gören bir anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa dışıdır, anlaşılamaz ve kabul edilemez” denildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adliye girişlerinde avukatları X-Ray cihazından geçmeye zorlamasını eleştiren Antalya Barosuna bağlı avukatlar bugün Adliye girişinde bir araya gelerek uygulamayı protesto etti.

UYGULAMA AVUKATLIK KANUNUNA VE MEVZUATA AYKIRI

Antalya Adliyesinin personel girişinin önünde gerçekleşen eylemde Antalya Baro Başkanlığı da basın açıklaması yaptı. Avukatların uzunca bir süredir adliye girişlerinde, Avukatlık Kanunu’na, hukuka ve mevzuata aykırı olarak eşyalarını x-ray cihazına koymaya ve duyarlı kapıdan geçmeye zorlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Yargının üç kurucu eşit bileşeninden biri olan savunmanın meslek örgütü Baro Başkanlığımızca bugüne yapılan bütün çalışma ve görüşmelere karşın, sorun ne yazık ki çözülemediği gibi, her geçen gün daha da büyümektedir” denildi.  

‘AVUKATLARI POTANSİYEL SUÇLU GİBİ GÖREN ANLAYIŞ KABUL EDİLEMEZ’

Yasa koyucunun, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzerinin aranamayacağını açık ve tartışmasız bir şekilde düzenlediğine vurgu yapılan açıklamada, “yargıyı var eden ve meşru kılan, kamusal nitelikte yargı görevi yapan, yurttaşlarımızın adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün temsilcisi ve güvencesi olan Avukatları ‘olağan şüpheli’, ‘potansiyel suçlu’  gibi gören bir anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa dışıdır, anlaşılamaz ve kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ PROTOKOLDE X-RAY VE DUYARLI KAPI DÜZENLEMESİ YOK

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokole dayanılarak hayata geçirilen uygulamaya göre avukatlar, hakim ve savcılar ile adliye personelleri gibi kimlik kartlarını okutarak turnikeden geçeceğine işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: “Sözü edilen protokolde x-ray, duyarlı kapı, arama konusunda hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki, Avukatlık Kanunu’nun emredici nitelikteki hükümleri ortadayken, protokolün hatalı yorumu bile avukatların aranmasına gerekçe oluşturamaz.  Uygulamanın bir başka yanı da, avukatlara yönelik ayrımcılık içermesi, avukatları ‘ötekileştirmesidir’, çünkü adliye girişlerinde yargıçlar, savcılar, güvenlik görevlileri pratikte hiçbir aramaya tabi tutulmamakta, eşyalarını x-ray cihazına koymamakta, duyarlı kapıdan geçmemektedir. Yalnızca bu bile savunmaya bakış açısının ne olduğunu göstermeye yeterlidir. Doğru olan, hukuki olan, yasal olan ve olması gereken, avukatların da, savcıların da, yargıçların da, adaleti birlikte dağıttıkları iş alanları olan adliyelere hiçbir arama vs. olmadan girebilmeleridir.”

ÜLKE GENELİNDE 5 ADLİYEDE UYGULANIYOR

Söz konusu uygulamanın Türkiye’deki adliyelerin 5 tanesinde uygulandığı bilgisinin edinildiğine değinilen açıklamada, aynı hukuk sistemine ve yasalara bağlı olunmasına karşın, yapılan keyfilikler ve değişen uygulamaların ülkedeki adliye sayısı ile kıyaslanması durumunda daha açık ve net görülebileceğine dikkat çekildi. Antalya Baro Başkanlığı’nca Adalet Bakanlığı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi yazılar yazılarak konuyla ilgili gerekli diplomatik görüşmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sorunun çözülmesi yerine giderek daha da büyüdüğü belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

DÖRT AYDA 110 AVUKAT HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENDİ

“Sözgelimi yaklaşık son 4 aylık süreçte duyarlı kapı ve x-ray uygulamasına karşı çıkan meslektaşlarımıza yönelik fiziki ve sözlü saldırılar yapılmış, bazı meslektaşlarımız hakkında ‘emre itaatsizlik’ nedeniyle idari yaptırım kararları düzenlenmiş, 110 meslektaşımız hakkında 230 tutanak düzenlemiş, her bir tutanakla ilgili disiplin soruşturması açılması istemiyle Baro Başkanlığımıza yazı yazılmış, gelen her yazı Baro Başkanlığımızca, özetle, yapılacak bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle iade edilmiş, bunun üzerine iade kararının altında imzası olan Baro Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kimlik ve adres bilgileri istenmiştir! Bir kez daha vurgulama isteriz ki, yaslandığınız devlet gücüne güvenip, baskılarla, soruşturmalarla, kovuşturmalarla bizi korkutamazsınız.

‘DAYATMAYI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ’

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki dayanaktan yoksun, yasadışı, keyfi, Avukatlara karşı düşmanlık içeren, mesleğimizin onuruna ve saygınlığına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıyan dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz. Avukatsız Adliye, savunmasız yargı hayali kuranlara sesleniyoruz: 21. yüzyılda bile bu konuları konuşuyor olmamızın sorumluluğu da, utancı da sizindir! Biz Avukatız, boyun eğmeyiz, direniriz!”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner21